'Who's to blame?! | The Blame Game'
Board game, table, chairs 2020

Global climate change is much and much more significant in our lives! Glaciers shrunk, animal species are in danger of extinction, more violent storms rages over land and sea.

Who was it? Or what was it? And the most important question, where can we blame? In this game we use several viewpoints to combine the abstract. It’s your quest solving the question ‘Who’s to blame?!’ in the Blame.inc office.


Expoplu Exchange
Het bovenstaande werk was onderdeel van Expoplu Exchange, een programma van Expoplu in Nijmegen. In samenwerking met Stan Gonera, Koen Kiviets, Kurina Sohn en Oscar Ekkelboom.

In deze expositie onderzochten we deze samenwerking in de vorm van een tijdelijk bedrijf. Gedurende vijf dagen expositie organiseerde we geïnspireerd op een vijf-daagse werkweek een boardmeeting, solicitatiegesprekken en een VrijMiBo.

Uitgangspunt:

"Als groep delen we de belangstelling voor het klimaat, het Antropoceen en het welzijn van de aarde in het algemeen. Onze praktijken en ons onderzoek komen voort uit vragen over weten en niet-weten, het mysterie van natuurverschijnselen, en de kunstmatigheid van het begrip 'natuur'.

Hoewel de pandemie het project op praktisch niveau sterk heeft beïnvloed, heeft ze ook onze gedachten en discussies beïnvloed. De veranderingen in het menselijk gedrag en sociale verhoudingen dwingen ons te denken buiten conventies, en mogelijke toekomsten te voorzien. Kunnen we ons manieren van leven voorstellen waarbij de relatie tussen mens en natuur gelijker verdeeld is tussen alle wezens en niet-wezens op de aarde?

We hebben een gemeenschappelijke basis gevonden in de zeer directe vraag wie de schuldige is. De kwestie van de verantwoordelijkheid is niet alleen gericht op de falende systemen van regeringen en klimaatdaders zoals olie- en gasbedrijven, maar vraagt ook individuen die betrokken zijn bij gewelddadige systemen die de aarde vandaag de dag beïnvloeden om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een dergelijke bottom-up benadering is de vraag noodzakelijk hoe individuen in staat zijn om de controle over te nemen."