Concept 'Mitigatie'
Installatie, opera 2019

Mitigatie “De term “mitigatie” duidt op het ondernemen van actie om de effecten van een onvermijdelijke, waarschijnlijke of mogelijke ramp te verkleinen.” Letterlijke vertaling: verzachting

In het veld ligt een spierwitte Noordhoren. Als een geluidshoorn. De noordhoren is een roofslak van de koudere zeeën, die vooral in noordelijke delen van de Noordzee voorkomt. Ze zijn vrij zeldzaam op de waddeneilanden, zuidelijker zijn ze nog zeldzamer. Het is een opruimer, en gevoelig voor vervuiling en het omwoelen van de bodem, bijvoorbeeld door de visserij. Uit de schelp is een lied hoorbaar dat met name te beluisteren is als je voor de schelp staat, aan de achterzijde hoor je slechts vaag geluiden. Een lied voor de aarde, waarin verandering bezongen wordt. Onderwerpen zoals tijd, nostalgie en het verlangen tot verbinding met de natuur zijn onderwerpen in de tekst. Het is een scene uit ieders leven, maar net dat stukje onbehagen over een ongewisse toekomst. Het lied wordt uit een aantal filosofische vraagstukken geconstrueerd uit bovenstaande persoonlijke benadering. Het muziekstuk wordt een langer stuk, een soort moderne opera gemixt in een soundscape. Het mag gezien worden als dialoog en gaat een discussie aan over cijfers rondom klimaatverandering.

Status: niet uitgevoerd