'Art Is Our Only Hope'

1. Hope (EPS, plasticrete)
2. A Cosmic Anxiety (Animation)
3. What Makes Falling So Appealing (Animation)
4. Running Around (Animation)
5. A State Of Nature (Animation)
6. Deep State (Water)

Installation, animation, soundscape, sculpture and water, july 2017


Hoe leren we leven met de technologische vooruitgang terwijl ons lichaam achterblijft in sterfelijkheid? Mijn werk is een filosofisch-essayistische weergave van verlangen naar natuur, maar ook van de onomkeerbare technologische condities waar de mensheid mee te maken heeft. De installatie is een persoonlijke zoektocht naar het vinden van mijn plek op deze aarde. In mijn werk zoek ik naar de oorsprong, traditie, de moderne wereld, natuur, kosmos en het samengaan van de dingen. De verbinding tussen kosmos en de natuur zijn de drijfkracht achter deze installatie met 'Art Is Our Only Hope' als overkoepelende titel die refereert naar de onmogelijke taak van mens-zijn. Kunst is één van de velen constructen om onszelf drijvende te houden. De titel geeft kunst een zware last. De ezel 'Hope' staat voor de overgang en is het symbool voor de absolute drager van de kunst. Ik zoek naar momenten van coherentie en het begrijpen van de wereld.