'Een denkend landschap | objecten atlas'
Installatie, ronde tafel, spelstukken, speakers, september 2018

Wat is informatie? Wat is mijn verhaal? Wanneer is mijn verhaal van een ander? Wat is ons verhaal in deze tijd? Hoe vertellingen vervormen door de tijd - doorverteld worden, veranderd worden, door nieuwe culturen worden aangenomen, maar soms ook weer afgestoten. Hoe kunnen we samen denken in een spelvorm en geeft dat mogelijkheden om na te denken over de precaire verhouding tussen mens & natuur?

Het spelbord mag gezien worden als een open landschap, nog in te vullen. De grafische lijnen op de tafel refereren letterlijk naar het gebied - het blad mag gezien worden als een klein ecosysteem. De vragen die ik stel zullen soms kritisch zijn en verwijzen naar de relatie tussen mens & natuur, maar soms ook persoonlijk. Het kunstwerk mag beschouwd worden als een open einde.

In deze installatie gaat het om een open gesprek aan te gaan met de bezoekers. Hierin verzorg ik zorg slechts een aantal tools die het gesprek ondersteunen. Iedereen die binnenkwam werd onderdeel van de installatie. Ikzelf nam de rol aan van een performatieve spelleider - ik ben onderdeel van het kunstwerk, maar probeer mezelf niet prominent te maken. In het midden staat een ronde tafel, door de kerk heen staan ‘spel stukken’. Sommige stukken maken geluid en weer andere zijn symbolen van de tijd. Ik betrok mensen die binnenkomen bij het kunstwerk door ze vragen te stellen. Soms laat ik ze juist met rust om te zien wat er gebeurt. Tijdens gesprekken nodig ik mensen uit om mee beelden te vormen op het spelbord. Door middel van vragen probeer ik ze te prikkelen.